Motto na kwiecień


Radość to bogactwo, które się mnoży,
gdy się je dzieli z innymi.


Młoda Artystka