Motto na listopad

Wszystkie dni stają się takie same wtedy,
kiedy ludzie przestają dostrzegać to wszystko,
czym obdarowuje ich los,

podczas gdy słońce wędruje po niebie.
                                                      nutellina