Dnia 15.04.2015 r. odbył się Powiatowy konkurs wiedzy o żywieniu człowieka pod hasłem: "Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem". Celem konkursu było: propagowanie zasad prawidłowego żywienia oraz aktywnego stylu życia, przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia oraz, oczywiście, nawiązanie współpracy z innymi szkołami.

Konkurs składał się z 4 etapów:

1. etap - indywidualny test sprawdzający wiedzę
2. etap - grupowe zadanie sprawdzające wiedzę (prawda, fałsz) oraz krzyżówka
3. etap - rozpoznawanie najpopularniejszych przypraw
4. etap - praca plastyczna z zakresu profilaktyki chorób dietozależnych

Uczniowie naszej szkoły w składzie: Marcin Koniecko, Michał Maliszewski, Kamil Sutuła z kl. III zajęli II miejsce. Zwyciężyły uczennice z ACE. Poziom konkursu był wysoki i bardzo wyrównany. Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia na tegorocznych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Organizatorkami konkursu były: Alina Gąsiewska, Izabella Kęcik, Alicja Borowik i Katarzyna Czokajło.

Niech pożywieni...
Niech pożywieni...
Niech pożywieni...
Niech pożywieni...
Niech pożywieni...
Niech pożywieni...
Niech pożywieni...
Niech pożywieni...
Niech pożywieni...
Niech pożywieni...
Niech pożywieni...
Niech pożywieni...
Niech pożywieni...
Niech pożywieni...
Niech pożywieni...
Niech pożywieni...
Niech pożywieni...
Niech pożywieni...
Niech pożywieni...