13 października 2016 r. odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej, który jest świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Święto to zostało uchwalone ku czci Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty publicznej. Instytucja ta została powołana z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 roku.

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich pracowników oświaty, dlatego też na sali gimnastycznej zebrała się znaczna grupa obecnych i byłych pracowników szkoły, uczniowie i ich rodzice. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele organu prowadzącego, duchowieństwa, zakładów pracy, z którymi szkoła współpracuje oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i placówek wychowawczo- oświatowych z naszego powiatu.

Tego dnia społeczność szkolna przeżyła szczególną chwilę - pożegnanie dyrektora Krzysztofa Bręka, który po 32. latach pracy odszedł na emeryturę. Wzruszeniom nie było końca, kiedy zebrani goście w podniosłych słowach wyrazili swą wdzięczność i uznanie dla działań podejmowanych przez pana dyrektora.

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody dyrektora dla pracowników szkoły za ich osiągnięcia w pracy edukacyjnej i zawodowej.

Także uczniowie przyznali swoje wyróżnienie - w tym roku nagrodzona została p. Małgorzata Kondracka w kategorii najfajniejszy uśmiech.

Doceniony został również wysiłek uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Nagrodę starosty otrzymały: Patrycja Wasilewska z klasy III TOT oraz Joanna Wronko z klasy II k.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetniła część artystyczna pt. Wieści z Las Vegas przygotowana pod kierunkiem p. Izabelli Kęcik, p. Małgorzaty Kondrckiej i p. Małgorzaty Puczyńskiej. W inscenizacji wzięli udział uczniowie klas: I TOT, TŻUG, II TM, II TŻUG, III TM, III TOT, III TŻUG. Wielkie wrażenie na widzach wywarły występy muzyczne - gra Julii Drzemickiej na saksofonie i Piotra Wrzesińskiego na barytonie.

Zainteresowaniem cieszył się też konkurs, który polegał na rozpoznaniu nauczyciela na podstawie zdjęcia z dzieciństwa.

Na uwagę zasłużyli prowadzący tegoroczne wydanie Wieści z Las Vegas Damian Bujnowski i Kamil Charko, którzy zachwycili widzów doskonałą dykcją i urokiem osobistym.

Całość zakończył żywiołowy taniec w wykonaniu uczennic z klasy IV TŻUG i nauczycielek przygotowujących uroczystą akademię.

Link do zdjęć z uroczystości.