31.03.2017 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie odbył się Dzień Dawcy. W tym dniu w godzinach 11:00 – 17:00 wolontariusze Zespołu rejestrowali potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. Każdy augustowianin mógł przyjść i zarejestrować się w bazie danych fundacji DKMS.

Dzień Dawcy był finałem akcji „Komórkomania”, którą Szkoła realizowała od grudnia 2016. Akcja była skierowana do młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich i miała na celu poszerzenie wiedzy i świadomości na temat przeszczepu komórek macierzystych i szpiku, obalenie mitów dotyczących sposobu pobierania szpiku i niebezpieczeństw zwianych z tym zabiegiem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli i zarejestrowali się w bazie danych DKMS.