W dniach 29 i 30 listopada 2013 r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych przeprowadzili zbiórkę żywności na rzecz podopiecznych Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań” w ramach akcji Pogotowie Świętego Mikołaja 2013. Dwadzieścioro kwestujących zbierało dary głównie w sklepach augustowskiej Spółdzielni Spożywców „Społem”: Marketach - „Gama”, „Bystry”, „Lipowiec”, „Borki” i w „Jedynce" oraz w sklepie „Lewiatan” przy ulicy Hożej.

    W przeprowadzonej już po raz trzynasty akcji wzięli udział uczniowie klas: I k, I TM, I TOT, i TŻUG, II TOT jako kwestujący oraz chłopcy z IV TPS, którzy przygotowali plakaty i zajęli się transportem zebranej żywności. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów i wielkiej życzliwości właścicieli sklepów oraz gorącemu sercu augustowian udało się zebrać ponad dwieście kilogramów mąki, cukru , makaronów, słodyczy i innych potrzebnych dzieciakom „Przystani” produktów spożywczych.
Wielkie DZIĘKI za to, że wam się chciało pomagać innym!!!
Zapraszam do udziału w marcowej zbiórce wielkanocnej.
Małgorzata Kondracka- koordynator akcji