2 listopada 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Augustowie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Augustowskim a British American Tobacco Polska S.A. dotyczące współpracy na rzecz przygotowania do przyszłej pracy uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, czyli między innymi naszej szkoły 

Nadmienić trzeba, że nasi uczniowie od lat uczęszczają na praktyki zawodowe do BAT Polska S.A. Dzięki podpisanemu porozumieniu uczniowie będą kształceni konkretnie pod tego pracodawcę, co pozwoli w przyszłości zaowocować pracą po ukończeniu szkoły.

Porozumienie popisał Starosta Augustowski - Jarosław Szlaszyński, Wicestarosta Augustowski - Katarzyna Beata Sturgulewska. 

British American Tobacco Polska S.A. reprezentowali: Krzysztof Koftis i Michał Serkies.

Szkołę zaś reprezentował pan dyrektor Maciej Oleksy.