6 grudnia 2016 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego, a Mazurskim Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Budowlanym J. W. Ślepsk.

Porozumienie daje szansę naszym uczniom w zdobywaniu kolejnych doświadczeń zawodowych. Trzeba nadmienić, że nasi uczniowie klasy IV Technikum Mechanicznego od 5 grudnia 2016 r. są już w przedsiębiorstwie na praktykach zawodowych. Firma MPPB J. W. Ślepsk oferuje praktykę na stanowiskach pracy, które są jednymi z najnowocześniejszych na świecie. Porozumienie zawiera m.in. deklarację zatrudnienia naszych absolwentów, w powyższym zakładzie, którzy będą odbywali w MPPB J. W. Ślepsk praktyczną naukę zawodu.

Dodać trzeba, że Mazurskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane J. W. Ślepsk, obecnie zatrudnia 1000 osób i jest największym zakładem produkcyjnym w naszym regionie.

W imieniu Powiatu Augustowskiego porozumienie podpisali, Pan Starosta Jarosław Szlaszyński, Pani Wicestarostra Katarzyna Beata Sturgulewska, w imieniu firmy MPPB J. W. Ślepsk Pan Michael Paul Wiszniewski, w imieniu ZST Augustów Pan Dyrektor Maciej Oleksy.

 

fot. Grzegorz Haraburda