PRAKTYKA ZAWODOWA – LUBLIN

    W dniach od 27 stycznia do 7 lutego 2014 roku uczniowie z klasy III technik pojazdów samochodowych i klasy III mechanik pojazdów samochodowych zasadniczej szkoły zawodowej odbywali praktykę zawodową w DZT Fabryka Samochodów w Lublinie.

  Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z linią montażową polskich samochodów terenowych Honker 4 x 4, Honker Cargo oraz samochodów dostawczych Pasagon.

W czasie wolnym uczniowie zwiedzili między innymi Starówkę w Lublinie, Kościół Trójcy Świętej (kaplicę zamkową), multimedialną „Piwnicę pod Fortuną”, podziemia pod lubelską Starówką oraz Państwowe Muzeum na Majdanku.
Opiekunami praktyki byli Panowie Zdzisław Dzierżyński i Tadeusz Kłoczko.