W dniach od 23.09 do 18.10.2013 r. klasy III Technik Obsługi Turystycznej i III Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego będą odbywały praktyki zawodowe. 

   Klasa III TOT realizuje praktykę w następujących zakładach: Informacja Turystyczna (ATOL), „Logos” – Dom Nauczyciela, Hotel Warszawa, Zoobi-Tour – Usługi turystyczne i Żegluga Augustowska. Opiekunem praktyki jest pan Edward Słomski.

   Natomiast klasa III TŻG swoją praktykę będzie realizować w zakładach takich jak: Bursa Międzyszkolna, Hotel Warszawa, Kompleks Wypoczynkowo-Konferencyjny „Nad Nettą” i Restauracja Albatros.
Opiekunem praktyki jest pani Katarzyna Czokajło.


Wszystkim uczniom życzymy przyjemnej pracy, nabycia praktycznych umiejętności i jak najlepszych ocen.