Wszystkim naszym uczniom oraz całemu gronu pedagogicznemu życzymy aktywnych, radosnych i bezpiecznych ferii.