Jak zostało już wspomniane w poprzednim artykule w aktualnościach, w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego miała miejsce ważna i podniosła chwila.

Pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę wieloletniego pracownika i wicedyrektora, pana Jerzego Daniłowicza. Pan dyrektor Maciej Oleksy wręczył okolicznościowy prezent. Następnie zostało odśpiewane chóralne „Sto lat”!

Zakończenie pracy zawodowej jest bez wątpienia ważnym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. Pamięcią ogarniamy minione lata, dokonujemy pewnych podsumowań. To taka chwila, która zmusza do głębokich refleksji...

„Nasze życie jest jak wielkie jezioro
wolno wypełniające się strumieniem lat.
W miarę, jak woda się podnosi,
ślady przeszłości znikają pod nią jeden za drugim.
Ale wspomnienia zawsze będą wychylać głowę...”

Jako Samorząd Uczniowski podziękowaliśmy za lata współpracy z Panem Dyrektorem. Wręczyliśmy pamiątkowe tablo z najciekawszymi zdjęciami z udziałem Dyrektora. Wykonała je absolwentka i była przewodnicząca SU, Emilia Myszkowska. Niestety nie mogła wziąć udziału w uroczystości. Zaszczyt wręczenia upominku przypadł naszej absolwentce i również byłej przewodniczącej SU, Agnieszce Wodnickiej.

Otrzymał również od nas pamiątkową tubę z życzeniami.

Emerytura, to takie bezterminowe wakacje. W związku z tym Pan Dyrektor Daniłowicz otrzymał od nas atrybuty prawdziwego wczasowicza i turysty, czyli kapelusz i okulary.

Na koniec zrobiliśmy sobie wszyscy pamiątkowe zdjęcie.