Zakończyła się roczna kadencja przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Patrycji Kapli z klasy IV TOT.
Dziękujemy Patrycji za godne reprezentowanie uczniów naszej szkoły i życzymy powodzenia na maturze.
Z przyjemnością ogłaszam skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016:

 Przewodnicząca - Emilia Myszkowska (z prawej) - II TOT

Zastępca - Kinga Nejfeld - II TŻiUG


Członkowie:
Magdalena Boguszewska - III TŻiUG   
Karolina Buławko - III TŻiUG
Joanna Szwarc - III TŻiUG
Marzena Zalewska - III TŻiUG
Anna Wasilewska - II TOT
Katarzyna Burakiewicz - II TŻiUG
Martyna Rutkowska - II TŻiUG
Paulina Wróblewska - I TŻiUG
Martyna Arciszewska - I TOT
Kamil Nawrocki - I TOT
Krystian Piątek - I TOT
Jacek Bronakowski - I TM
Damian Bujnowski - I TM
Patryk Myszczyński - I TM
Cezary Szypulewski - I TM
Kamil Uliś - I TM


A teraz nasz nowy samorząd na wesoło...

... i całkiem poważnie.


Poczet Sztandarowy ZST

Rafał Chodorowski - III TOT
Sylwia Halicka - II TOT
Ewelina Muczyńska - II TOT


Wolontariat

Agata Gliniecka - II TŻiUG
Urszula Kamińska - II TŻiUG
Klaudia Łopata - II TŻiUG
Martyna Rutkowska - II TŻiUG
Monika Rółkowska - I K
Agnieszka Wodnicka - I K
Kamil Uliś - I TM

 

            Jednocześnie przypominam, że Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Każdy z Was ma prawo współdecydować o tym, co dzieje się w jego szkole. Dlatego liczę na współpracę.
                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Edward Słomski :)