W dniu dzisiejszym, tj. 30 marca 2017 roku, oficjalnie podziękowaliśmy Pani Bożennie Zięcinie i Panu Bogusławowi Maciejewskiemu za pracę na rzecz szkoły. Oboje przeszli na zasłużone emerytury.

Pani Bożenna przepracowała w szkole 35 lat. W ostatnich latach na stanowisku portiera. Taka osoba posiada klucz, którym zamyka i otwiera szkołę. W związku z tym Pani Bożenna otrzymała na pamiątkę od Samorządu Uczniowskiego taki specjalny klucz do szkoły.
Życzymy, aby okazał się on również kluczem do szczęścia na emeryturze.
Pan Bogusław Maciejewski przepracował w szkole 42 lata na stanowisku konserwatora, czyli człowieka od wszystkiego. Taka "złota rączka". Na pamiątkę wręczyliśmy Panu Bogusławowi jedno z podstawowych narzędzi, które wykorzystywał w swojej pracy. Otrzymał...młotek, tylko taki większych rozmiarów i wykonany z drewna z napisem "Bez młota, to nie robota!!!". Nawet na emeryturze.
Pani Bożenno i Panie Bogusławie -  życzymy wszystkiego najlepszego!

                                                                                                                       Samorząd Uczniowski