STÓJ STRAŻ GRANICZNA!

     W środę 18 grudnia gościliśmy w naszej szkole funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Augustowie. Pan Komendant ppłk SG Jarosław Oborski przedstawił działalność placówki i zadania jakie wykonuje obecnie Straż Graniczna.

    Placówka SG w Augustowie prowadzi kontrole doraźne wewnątrz kraju w terytorialnym zasięgu działania. Podstawowymi zadaniami placówki jest walka z nielegalną migracją, prowadzenie kontroli legalności pobytu cudzoziemców, ochrona szlaków komunikacyjnych i zwalczanie przestępczości będącej we właściwości Straży Granicznej.