Szanowni Rodzice i Uczniowie.

W poniedziałek 8.04.2019 r. planowany jest strajk nauczycieli. W tym czasie nie odbędą się zajęcia dydaktyczne przewidziane planem lekcji. Uczniowie, którzy przybędą do szkoły zostaną objęci opieką. Odbędą się zajęcia zapewniające bezpieczeństwo i owocne spędzenie czasu. Młodzież ma gromadzić się na górnym korytarzu skąd rozejdzie się do poszczególnych pracowni. 
O sytuacji związanej o planowanym strajku będą Państwo informowani za pośrednictwem e-dziennika.
Dyrekcja szkoły.