Świąteczne Zgrupowanie Szkoleniowe POW w Augustowie

W dniach 14-16.12.2018 r. w Augustowie odbyło się Świąteczne Zgrupowanie Szkoleniowe POW. Uczestniczyło w nim blisko 30 żołnierzy POW z pododdziałów POW: Ełk, Malbork, Radom, Suwałki, Augustów i Sejny.

W dniu 14 grudnia 2018 r. po apelu wieczornym Peowiacy doskonalili swój śpiew. Następnego dnia przed południem odbyło się szkolenie ogniowe oraz strzelanie kontrolne, a także test sprawności fizycznej. W tym czasie odbyła się również odprawa Komendy Naczelnej POW - Sztabu Komendanta Głównego POW.

Późnym popołudniem żołnierze POW zorganizowali Wigilię Żołnierską. Nie zabrakło na niej dzielenia się opłatkiem, składania sobie życzeń, wigilijnych potraw, a także śpiewu kolęd.

Gośćmi honorowymi Wigilii byli: Burmistrz Augustowa Pan Mirosław Karolczuk, Burmistrz Sejn Pan Arkadiusz Nowalski, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie Pan Maciej Oleksy, reprezentujący Komendanta Placówki SG w Augustowie mjr SG Wojciech Sobolewski, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach Pan Jerzy Brzozowski wraz Panem dr Krzysztofem Skłodowskim, Prawnuk Powstańca 1863 r. Pan Edward Milewski i b. Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie Pan Janusz Borysewicz.

W imieniu POW Komendant Główny POW ppłk POW Piotr Augustynowicz podziękował zaproszonym gościom za okazane w ciągu całego roku wsparcie oraz współpracę. Ponadto przedstawił najważniejsze planowane na 2019 r. przedsięwzięcia POW. Następnie w imieniu POW wręczył Panu Januszowi Borysewiczowi dyplom Członka Honorowego POW.

W niedzielę 16 grudnia 2018 r. po Mszy Świętej w Kościele Garnizonowym w Augustowie Peowiacy udali się na tradycyjny już świąteczny marsz kondycyjny. Jego trasa wiodła Szlakiem Orła Białego. Po powrocie miał miejsce apel kończący Zgrupowanie.

Zdjęcia poniżej:

plut. POW Marta Jarosz, plut. POW Arkadiusz Strękowski, st. szer. POW Patryk Rutkowski

Świąteczne zgru...
Świąteczne zgru...
Świąteczne zgru...
Świąteczne zgru...
Świąteczne zgru...
Świąteczne zgru...
Świąteczne zgru...
Świąteczne zgru...
Świąteczne zgru...