Szanowni Maturzyści

    Z przyjemnością informuję, że ruszyła VII edycja programu stypendialnego Indeks Start25tar, zapewniający finansowanie przez cały okres studiów, a stypendia wynoszą po 1300 zł miesięcznie.

    Udział w programie mogą wziąć osoby, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył 1000 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych oraz średnia ocen wynosiła minimum 4.0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej.

    Podstawą ubiegania się o stypendium jest zarejestrowanie się oraz wypełnienie formularza na stronie internetowej www.paga.org.pl do dnia 16 maja 2014 r.

    Więcej informacji można uzyskać u pedagoga szkolnego Emilii Skindzier.