Szkutnik - symbol zawodu 711504.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie szkutnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonanie modeli, form poszczególnych elementów łodzi i jachtu zgodnych z wymiarami projektowymi;
2) wykonanie elementów łodzi i jachtu;
3) montowanie elementów konstrukcyjnych, osprzętu pokładowego, żaglowego oraz wyposażenia;
4) wykonywania prac remontowych i konserwacyjnych łodzi i jachtów;
5) mocowanie elementów instalacji łodzi i jachtów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie szkutnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- wykonywanie elementów łodzi i jachtów,
- montowanie wyposażenia łodzi i jachtów,
- wykonywanie prac remontowych łodzi i jachtów.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów:
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
- język obcy ukierunkowany zawodowo,
- kompetencje personalne i społeczne.

Pamiętaj! Będąc uczniem w klasie Szkutnik, możesz wstąpić w szeregi
Polskiej Organizacji Wojskowej.

Wystarczy złożyć deklarację w sekretariacie podczas wizyty w szkole.