Zakończył się rok szkolny i mimo tego, że od tygodnia mamy już wakacje, nadszedł wreszcie  czas podziękowań za cały rok pracy w SU i Wolontariacie.

Szczególne podziękowania składam ustępującej ze stanowiska Emilii Myszkowskiej z klasy III TOT, za wzorowe pełnienie funkcji Przewodniczącej SU.
Serdecznie dziękuję naszej utalentowanej szkolnej wokalistce  Kindze Nejfeld z klasy III k, która przez kilka lat uświetniała swoim śpiewem wiele uroczystości szkolnych.

Dziękuję Agnieszce Wodnickiej z klasy II k, za kierowanie pracą grupy wolontariuszek i za pomoc w SU.
Wyrazy uznania i serdeczne podziękowania kieruję w stronę naszego absolwenta - Komendanta Pododdziału POW Augustów st. szer. POW Arkadiusza Strękowskiego. To między innymi również jego duże zaangażowanie doprowadziło w rezultacie do podpisania umowy o współpracy pomiędzy naszą szkołą i Polską Organizacją Wojskową.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim członkom Samorządu Uczniowskiego i Wolontariatu, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wnieśli wiele dobra w życie szkolne. Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym będziecie wspierać nowy zarząd swoim doświadczeniem.

Życzę Wam udanych wakacji, dużo słońca i poznania wielu nowych wspaniałych ludzi, a w przyszłości zdania egzaminów zawodowych i maturalnych.
                                                                                                                                        
                                                                                                                                             Edward Słomski