Rodziców uczniów klas pierwszych i maturalnych zapraszamy na zebranie z Dyrekcją i wychowawcami klas w dniu 12.09.2013 r. o godzinie 16:00 na sali gimnastycznej. 
Wychowawcy klas pierwszych:

kl. I technik mechanik - Krystyna Bręk
kl. I technik obsługi turystycznej /I technik żywienia i usług gastronomicznych - Jolanta Kołakowska
kl. I kucharz małej gastronomii - Grażyna Witkowska
kl. I mechanik monter maszyn i urzadzeń przemysłowych - Elżbieta Bartoszewicz