W imieniu swoim i uczniów z Samorządu Uczniowskiego piszę te słowa ostatniego pożegnania, Panie Dyrektorze, ponieważ pamiętamy Twoją niezwykłą życzliwość dla ludzi.

Imponowała nam Twoja szeroka wiedza, renesansowa osobowość i aura ciepła, jaką tworzyłeś wokół siebie. Wspierałeś nas często nie tylko dobrym słowem, ale również finansowo. Dzięki temu mogliśmy, jako Samorząd Uczniowski, realizować różnorakie pomysły służące dobremu wizerunkowi szkoły.
Czasy przychodziły i lepsze, i gorsze, a Pan - Panie Dyrektorze, wierny swojemu stoicyzmowi, był zawsze opanowany i skromny.
Jeszcze nie tak dawno żegnaliśmy Ciebie, Panie Dyrektorze, przechodzącego na emeryturę, ale to pożegnanie jest po ludzku ostateczne. Tutaj podniosłe słowa nic nie zmienią...

                                                                                                                                           Spoczywaj w pokoju

Rodzinie zmarłego Krzysztofa Bręka, składam serdeczne wyrazy współczucia od całego Samorządu Uczniowskiego ZST.
                                                                                                
                                                                                                                                   Edward Słomski - opiekun SU

Pierwsi wychowankowie Pana Dyrektora

Z kroniki szkolnej - rozpoczęcie roku szkolnego 2001/2002

12 października 2016r. -  Pan Dyrektor odchodząc na emeryturę posadził, podarowany przez nas, DĄB PAMIĘCI