27 lutego 2018 r. miała miejsce w naszej szkole wizyta zacnego gościa Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD. Po przywitaniu przez młodzież głos zabrał p. dyrektor Maciej Oleksy.

Dyrektor szkoły przybliżył naszemu Gościowi historię szkoły, a także ukazał szkołę w teraźniejszości. Podkreślił, że jednym z absolwentów szkoły jest obecny biskup warszawsko-praski Ks. Bp Romuald Kamiński.

W swoim przemówieniu dyrektor zwrócił również uwagę na rolę religii w szkole.

"Nie bez znaczenia jest też rola katechezy szkolnej, która jako druga katecheza po tej rodzinnej katechezie w domu, staje się miejscem odkrywania i poznawania Boga. Dzisiaj, kiedy wielu młodych ludzi jest pogubionych, świat mami różnymi pokusami, które zagrażają duchowemu wzrostowi, potrzeba jest zatrzymania się i szczerej rozmowy z młodymi ludźmi, pokazania im prawdziwej wiary i prawdziwego szczęścia człowieka, jakim jest Jezus Chrystus. 

Myślę, że każdy młody człowiek potrzebuje miłości i akceptacji, potrzebuje czyjegoś wsparcia, również duchowego.

Nam wychowawcom młodego pokolenia również potrzebny jest kodeks wartości, na którym możemy opierać swoje działania wychowawcze dla dobra ucznia, dla dobra naszej Ojczyzny.".

Po przemówieniu p. dyrektora została wyświetlona prezentacja pt: "Znaki Ducha Świętego w naszej szkole", a po niej był występ młodzieży zatytułowany "Oceany", który przygotowała p. Anna Cito wraz z p. Izabellą Kęcik.

Po występie młodzieży głos zabrał Ks. Biskup. Widząc dzieła, które dokonują się w szkole stwierdził jedno, że: "wzieliście sobie słowa Papieża Franiczszka ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie do serca. Zeszliście z kanapy i założyliśmy wygodne buty". Zachęcał nas biskup, abyśmy nie wracali na kanapę, a szli ciągle do przodu, by nie zawracać. Ponadto cieszył się ze spotkania, po czym stwierdził do dyrektora szkoły, że mamy tutaj wspaniałą młodzież, na co dyrektor odpowiedział, że my to wiemy. Wspólnie również odmówiliśmy jedną dziesiątkę różańca świętego za nas samych. 
Po oficjalnej części na sali gimnastycznej ks. biskup udał się na spotkanie z nauczycielami i pracownikami szkoły do pokoju nauczycielskiego, gdzie jeszcze przez kilka chwil rozmawialiśmy i słuchaliśmy głosu naszego Pasterza.

Wizytacja kanon...
Wizytacja kanon...
Wizytacja kanon...
Wizytacja kanon...
Wizytacja kanon...
Wizytacja kanon...
Wizytacja kanon...
Wizytacja kanon...
Wizytacja kanon...
Wizytacja kanon...
Wizytacja kanon...