Komendant Straży Granicznej w Augustowie zaprasza młodzież do wstąpienia do służby w Straży Granicznej. 

Szczegóły w ulotce