Poniżej przedstawiamy wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2021.

WYTYCZNE