Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego informuje wszystkich Rodziców, iż w dniu 23 września 2014 r. o godzinie 16:00 na sali gimnastycznej, będzie miało miejsce spotkanie Dyrekcji z Rodzicami, a później z wychowawcami klas.

Wśród spraw będzie poruszona kwestia dostępu do dziennika elektronicznego. 

Serdecznie wszystkich zapraszamy.