W dniu 26 stycznia 2014 r. odbyła się wywiadówka semestralna. Dyrektor Krzysztof Bręk przedstawił wyniki nauczania i frekwencji za I semestr roku szkolnego 2013/14.

    Omówił również wyniki ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej w grudniu ubiegłego roku, przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Następnie zabrał głos przewodniczący Rady Rodziców p. Mirosław Zawadzki. Zebranie zakończyło się przedstawieniem krótkiej scenki pt. "W szpitalu psychiatrycznym", w wykonaniu Izabeli Olszewskiej (z kl. I TOT) i Michała Rowińskiego (z kl. II mps). Po części artystycznej rodzice udali się do klas na spotkania z wychowawcami.