XL OLIMPIADA
WIEDZY TECHNICZNEJ

Olimpiada prowadzona jest w dwóch grupach tematycznych:
* mechaniczno – budowlanej
* elektryczno – elektronicznej

Terminy i wymagania: 

* Zawody I stopnia – szkolne - 25 października 2013 r.
Do rozwiązania: zestaw testów i zadań.

* Zawody II stopnia – okręgowe - 16 stycznia 2014 r.
Do rozwiązania: zadanie z optymalizacji lub zastosowania informatyki w technice i dwa zadania tematyczne.

* Zawody III stopnia – centralne - 11-13 kwietnia 2014 r.
Do rozwiązania: problem techniczny i dwa spośród trzech zadań tematycznych.

Uprawnienia i nagrody laureatów:

* Dyplom i Zaświadczenie Laureata OWT
* Nagrody rzeczowe i książkowe
* Prawo ubiegania się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na określone kierunki wyższych uczelni technicznych         zgodnie z uchwałami ich Senatów
* Wyróżnienie otrzymuje również nauczyciel – opiekun Laureata OWT
W szkolnej olimpiadzie biorą udział klasy III i IV technik pojazdów samochodowych.

POWODZENIA !!!