Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Zapraszamy na zajęcia podczas ferii zimowych organizowanych przez powiatowe placówki oświatowe.

Szczegóły