Zapraszamy na zajęcia podczas ferii zimowych organizowanych przez powiatowe placówki oświatowe.

Szczegóły