30 listopada 2015 roku uczennice z klasy trzeciej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - Marzena Zalewska i Karolina Buławko wraz z nauczycielem Izabellą Kęcik, przeprowadziły warsztaty pod hasłem: „Zdrowe odżywianie przedszkolaków”.

Z zajęć skorzystały 3 grupy pięciolatków z Przedszkola nr 3 w Augustowie. Zajęcia dotyczyły zasad prawidłowego odżywiania oraz propagowały aktywny tryb życia. Dzieci poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo w zajęciach, mogły pogłębić swoją wiedzę na temat żywności i żywienia. Natomiast uczennice miały okazję do zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych. To pierwsze spotkanie w ramach rozpoczętego projektu profilaktycznego. Pozostali uczniowie przeprowadzą podobne warsztaty w pozostałych publicznych przedszkolach w Augustowie.

Zdrowo jemy, zd...
Zdrowo jemy, zd...
Zdrowo jemy, zd...
Zdrowo jemy, zd...
Zdrowo jemy, zd...
Zdrowo jemy, zd...