Dzieląc się darem miłości Boga, objawionej światu w Dzieciątku Jezus,
życzymy, aby radość Narodzenia Pańskiego zagościła w Waszych sercach,
rodzinach i miejscach pracy. Niech doświadczenie miłosierdzia przemienia
nasze serca byśmy w zbliżający się Nowy Rok 2016 dzielili się radością.

Dyrekcja ZST Augustów