Dyrekcja ZST w Augustowie informuje, że od poniedziałku 11 marca 2019 r. nastąpi zmiana planu lekcji.

W przeddzień Dnia Kobiet przedstawiamy pierwszy wpis poświęcony temu wydarzeniu, pochodzący z pierwszej kroniki szkoły.

Karnawał to czas zabawy, to również okres, w którym beztrosko zajadamy się smakołykami kojarzonymi z tym czasem, pączkami czy faworkami.

Tłusty czwartek to okazja do usprawiedliwionego tradycją pączkowego szaleństwa.