Regulamin szkolnego konkursu fotograficznego „Wspomnienia z pleneru”

I Cel konkursu
Konkurs ma na celu upowszechnianie i popularyzację fotografii jako dziedziny sztuki oraz zachęcenie uczestników do wnikliwej obserwacji otaczającego świata.

II  Zasady konkursu
1. Zdjęcia zgłaszane do konkursu powinny być w formacie JPG. Muszą być zapisane w...

    Wycieczka edukacyjna do Białegostoku miała miejsce w dniach 18-20.09.2013 r. W wycieczce wzięli udział uczniowie klasy II kucharz ZSZ, II Tżug, III Tżg, IV Tżg, III TOT w sumie 42 osoby, opiekunami wycieczki były: Alicja Borowik, Małgorzata Różańska i Małgorzata Puczyńska.

    Informujemy, że nastąpi zmiana planu lekcji od dnia 30 września 2013 r.

    W dniu 23.09.2014 r. został przeprowadzony test diagnostyczny z matematyki dla uczniów klas pierwszych Technikum. Zostaliśmy wytypowani do tego testu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.