Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego informuje, że

Od II semestru roku szkolnego 2018/2019 obowiązywać będzie nowy plan lekcji.

Po kilku miesiącach pracy, przed nami jakże przyjemny, a przez to z niecierpliwością oczekiwany czas ferii zimowych.

Zakończyliśmy akcję „Góra Grosza” w naszej szkole. Poniżej przedstawiamy jej wyniki.