Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegające zbiórce:

W niedzielę 7 października 2018 roku w Augustowie odbyła się największa impreza biegowa roku.

                                                             Regulamin konkursu „Klasa bez wagarów”

Stunt rowerowy - jedna z odmian kolarstwa polegająca głównie na jeździe na jednym kole i wykonywaniu rozmaitych akrobacji.