Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert na asystenta projektu "Czas na staż".

Komendant Straży Granicznej w Augustowie zaprasza młodzież do wstąpienia do służby w Straży Granicznej. 

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

W poniedziałek 8.04.2019 r. planowany jest strajk nauczycieli. W tym czasie nie odbędą się zajęcia dydaktyczne przewidziane planem lekcji. Uczniowie, którzy przybędą do szkoły zostaną objęci opieką. Odbędą się zajęcia zapewniające bezpieczeństwo i owocne spędzenie czasu. Młodzież ma gromadzić się na górnym korytarzu...