Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Zdjęcie nauczyciela

Maciej OLEKSY 
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
w Augustowie 
Zdjęcie nauczyciela 

Wiesław BAKUNIEWICZ
Kierownik Szkolenia Praktycznego

Zdjęcie nauczyciela

Elżbieta BARTOSZEWICZ

Zdjęcie nauczyciela

Anna CITKO

Zdjęcie nauczyciela

Katarzyna CZOKAJŁO

Zdjęcie nauczyciela

Małgorzata DĘBICKA

Zdjęcie nauczyciela

Dorota DZIENISZEWSKA

Zdjęcie nauczyciela

Alina GĄSIEWSKA

Zdjęcie nauczyciela

Teresa GORAJEWSKA

Zdjęcie nauczyciela

Jarosław GÓRSKI

Zdjęcie nauczyciela

Tadeusz KŁOCZKO

Zdjęcie nauczyciela

Kazimierz KOŁAKOWSKI

Zdjęcie nauczyciela

Aleksandra KWIECIEŃ

Zdjęcie nauczyciela

Anida LEWCZUK

Zdjęcie nauczyciela

Valentyna LEVCHUK

 

Krzysztof MAKSIMOWSKI

Zdjęcie nauczyciela

Dariusz MŁODZIANOWSKI

Zdjęcie nauczyciela

Grażyna OSSOWSKA

Zdjęcie nauczyciela

Małgorzata RÓŻAŃSKA

Zdjęcie nauczyciela

Iwona RUTKOWSKA-CYL

Zdjęcie nauczyciela

Elżbieta SAMEL

Zdjęcie nauczyciela

Anna SKIBICKA-BEZRUDCZYK

Zdjęcie nauczyciela

Emilia SKINDZIER

 

Anna ŻYLIŃSKA 

 

Przedmioty

religia:

Anna CITKO

Maciej OLEKSY

język polski:

Małgorzata DĘBICKA

język angielski:

Dorota DZIENISZEWSKA

Anida LEWCZUK

język niemiecki:

Elżbieta BARTOSZEWICZ

język rosyjski:

Dorota DZIENISZEWSKA

Anida LEWCZUK

matematyka:

Katarzyna TARASZKIEWICZ

Anna SKIBICKA-BEZRUDCZYK

historia i wos:

Krzysztof MAKSIMOWSKI

geografia:

Anna Żylińska

biologia:

Teresa GORAJEWSKA

fizyka:

Tadeusz KŁOCZKO

chemia:

Elżbieta BARTOSZEWICZ

informatyka:

Tadeusz KŁOCZKO

Maciej OLEKSY

edukacja dla bezpieczeństwa:

Dariusz SIEŃKO

wychowanie fizyczne:

Kazimierz KOŁAKOWSKI

Iwona RUTKOWSKA-CYL

przedmioty zawodowe gastronomiczne:

Katarzyna CZOKAJŁO

Alina GĄSIEWSKA

Małgorzata RÓŻAŃSKA

przedmioty zawodowe mechaniczne:

Wiesław BAKUNIEWICZ

Jarosław GÓRSKI

Tadeusz KŁOCZKO

Paweł JEDLIŃSKI

zajęcia rewalidacyjne:

Emilia SKINDZIER

zajęcia praktyczne - gastronomia:

Katarzyna CZOKAJŁO

Alina GĄSIEWSKA

Małgorzata RÓŻAŃSKA

zajęcia praktyczne - mechanicy:

Wiesław BAKUNIEWICZ

Jarosław GÓRSKI

Paweł JEDLIŃSKI

pedagog szkolny:

Dorota DZIENISZEWSKA

psycholog szkolny:

 

Szkolne Centrum Biblioteczno-Informacyjne:

Grażyna OSSOWSKA

opiekun pocztu sztandarowego:

Wiesław BAKUNIEWICZ

sekretarz Zespołu:

Aleksandra KWIECIEŃ

księgowość:

Teresa Kownacka-Zasztowt

obsługa:

Valentyna LEVCHUK

Barbara SUCHOCKA

konserwator:

Dariusz MŁODZIANOWSKI