Deklaracja dostępności Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych...