Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

"BRANŻOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie - remont i doposażenie bazy edukacyjnej szkoły"

3 października 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie Branżowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie. W ramach projektu doposażono bazę edukacyjną szkoły w profesjonalne maszyny i urządzenia, a także pomoce naukowe i dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu. Zniesiono również bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, gwarantując tym samym pełną dostępność do obiektu, co ma duże znaczenie w edukacji młodzieży niepełnosprawnej. Całkowita wartość projektu wyniosła 975 170,40 zł.

Branżowe Centrum Kształcenia Zawodowego bazuje na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych wykorzystywanych w zakładach pracy w branżach najbardziej popularnych w naszym regionie: mechanicznej, turystycznej i spożywczej.

 Branża mechaniczna

  

Branżowe Centrum Kształcenia ZawodowegoBranżowe Centrum Kształcenia ZawodowegoBranżowe Centrum Kształcenia ZawodowegoBranżowe Centrum Kształcenia Zawodowego

 

Branża gastronomiczna

 

Branżowe Centrum Kształcenia ZawodowegoBranżowe Centrum Kształcenia Zawodowego

 

Branża turystyczna

 

Branżowe Centrum Kształcenia ZawodowegoBranżowe Centrum Kształcenia Zawodowego

Od stycznia 2011 r. rozpoczęła się realizacja projektu "Branżowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie - remont i doposażenie bazy edukacyjnej".

Terminarz działań:

 • 3.10.2011 r. Uroczyste otwarcie Branżowego Centrum Kształcenia Zawodowego.
 • Wrzesień 2011 r. rozpakowanie, ustawienie i instalacja profesjonalnego parku maszynowego oraz wyposażenia w pracowniach: turystycznej, językowej, gastronomicznych, samochodowej, obróbki skrawaniem i spawalni.
 • Czerwiec-wrzesień 2011 r. dostawy sprzętu do pracowni branży turystycznej, mechanicznej i gastronomicznej.
 • Maj -sierpień prace remontowo-budowlane.
 • 8.03.2011 r. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wyposażenie dwóch pracowni branży turystycznej i dwóch pracowni branży gastronomicznej.
 • 24.02.2011 r. rozstrzygnięcie przetargu na roboty remontowe. Przetarg wygrała firma MASTER Usługi Remontowo-Budowlane Łukasz Staniszewski z Ełku
 • 10.02.2011 r. opracowanie dokumentacji przetargowych na wyposażenie dwóch pracowni branży turystycznej i dwóch pracowni branży gastronomicznej.
 • 26.01.2011 r. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń.
 • 20.01.2011 r. opracowanie dokumentacji przetargowej na remont pomieszczeń w ramach projektu.

Starostwo Powiatowe o projekcie

18.11.2010 r. w naszym Zespole w obecności pani Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji projektu "Branżowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie - remont i doposażenie bazy edukacyjnej szkoły" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego umowę podpisał Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański, a w imieniu Zarządu Powiatu w Augustowie Starosta Augustowski Franciszek Wiśniewski i Wicestarosta Augustowski Jarosław Szlaszyński.

W uroczystości wzięli udział:

 • Leszek Cieślik - Poseł na Sejm
 • Maciej Żywno - Wojewoda Podlaski
 • Adam Sieńko - Prezes Wojewódzkiego Zarządu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
 • Daniel Górski - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • radni Rady Powiatu
 • dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Augustowski
 • przedstawiciele służb mundurowych
 • pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
 • nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Technicznych

Realizacja projektu przewidziana jest na 2011 r. Wartość zadania wynosi ponad 975 tys. zł. W ramach projektu, opracowanego przez pracowników Starostwa Powiatowego, zaplanowano zakup wyposażenia siedmiu pracowni:

 • dwie pracownie branży turystycznej
 • dwie pracownie branży spożywczej
 • trzy pracownie branży mechanicznej.

Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość korzystania z nowoczesnych pracowni dzięki likwidacji barier architektonicznych w budynku Zespołu. Nastąpi podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły oraz dostosowanie jej do wymagań rynku pracy w priorytetowych branżach województwa podlaskiego."

Tekst przygotował p. K Bręk