Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Droga Młodzieży kończąca w roku szkolnym 2024/2025 szkołę podstawową.

Informujemy, że na rok szkolny 2024/2025 będziemy prowadzili nabór na następujące kierunki kształcenia:

 • Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie:
  • technik mechanik, liczba miejsc 15,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych, liczba miejsc 15.
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie:
  • klasa wielozawodowa liczba miejsc 30.

   W klasie wielozawodowej uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Skupia ona uczniów uczących się w różnych zawodach.

   W naszej szkole, w klasie wielozawodowej, mogą kształcić się uczniowie w następujących zawodach:

  • cukiernik,

  • elektryk,

  • elektromechanik,

  •  fotograf,

  • fryzjer,

  • krawiec,

  • kucharz,

  • mechanik pojazdów samochodowych,

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

  • piekarz,

  • stolarz,

  • sprzedawca,  

  • ślusarz,

  • tapicer oraz  w wiele innych.   

   Nauka w szkole zawodowej trwa 3 lata. Edukacja w szkole (2 dni w tygodniu), w czasie której uczeń zdobywa wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych. Płatna, praktyczna nauka zawodu (3 dni w tygodniu) realizowana jest w wybranym przez ucznia zakładzie pracy po zawarciu umowy o pracę w wybranym zawodzie (zgodnym z wykazem zawodów MEN). Wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych młodzież zdobywa na 4-tygodniowych kursach organizowanych przez szkołę oraz różne ośrodki dokształcania zawodowego w kraju.

  • ZALETY KSZTAŁCENIA W KLASIE WIELOZAWODOWEJ

   • Uzyskanie dyplomu potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
   • Możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu.
   • Nauka zawodu na praktykach w zakładach pracy.
   • Uczą mistrzowie w swoim fachu.
   • Za praktyki uczeń otrzymuje wynagrodzenie.
   • Czas praktyk wliczany jest do stażu pracy.
   • Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zapewnienie sobie praktyki, w odpowiadającym wybranemu przez ucznia zawodowi, zakładzie pracy.

Czekamy na CIEBIE!