Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Droga Młodzieży klas ósmych.

Poniżej zamieszczamy WAM terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025. 

13.05 - 18.06.2024 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

21.06 - 9.07.2024 r. do godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

16.07.2024 r. do godz. 10:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 19.07.2024 r. do godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału  świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (egzaminu ósmoklasisty), o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

22.07.2024 r. do godz. 10:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wybierz ZST w Augustowie, to bardzo dobry wybór!