Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

W klasie wielozawodowej uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Klasa wielozawodowa skupia uczniów uczących się w różnych zawodach.

W naszej szkole, w klasie wielozawodowej, mogą kształcić się uczniowie w następujących zawodach:

- cukiernik,
- elektryk,
- elektromechanik,
- fotograf, 
- fryzjer,
- krawiec,
- kucharz,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- mechanik monter maszyn i urządzeń,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- piekarz,
- stolarz,
- sprzedawca,  
- ślusarz,
- tapicer oraz  w wiele innych.

Nauka w klasie wielozawodowej trwa 3 lata.

Edukacja w szkole (2 dni w tygodniu), w czasie której uczeń zdobywa wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych.

Płatna, praktyczna nauka zawodu (3 dni w tygodniu) realizowana jest w wybranym przez ucznia zakładzie pracy po zawarciu umowy o pracę w wybranym zawodzie (zgodnym z wykazem zawodów MEN).

Wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych młodzież zdobywa na 4- tygodniowych kursach organizowanych przez szkołę oraz różne ośrodki dokształcania zawodowego w kraju.

ZALETY KSZTAŁCENIA W KLASIE WIELOZAWODOWEJ

  • Uzyskanie dyplomu potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
  • Możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu.
  • Nauka zawodu na praktykach w zakładach pracy.
  • Uczą mistrzowie w swoim fachu.
  • Za praktyki uczeń otrzymuje wynagrodzenie.
  • Czas praktyk wliczany jest do stażu pracy.
  • Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zapewnienie sobie praktyki, w odpowiadającym wybranemu przez ucznia zawodowi, zakładzie pracy.