Kucharz

Kucharz zajmuje się przyrządzaniem różnego rodzaju potraw, dań, przekąsek, ciast i deserów.

Do głównych zadań kucharza należą: organizowanie produkcji gastronomicznej, wykonywanie różnymi technikami i metodami różnych potraw, napojów i półproduktów kulinarnych, dobieranie i posługiwanie się narzędziami i sprzętem zmechanizowanym stosowanym w gastronomii, przechowywanie środków spożywczych, obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw, opracowanie ofert kulinarnych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami konsumentów
Od kilkunastu lat sztuka kulinarna przeżywa swoisty renesans. Często to nie sam lokal, ale konkretny kucharz stanowi magnes przyciągający klientów. Profesjonalny kucharz to nie tylko znakomity rzemieślnik, ale także w wielu przypadkach prawdziwy artysta, który potrafi z gotowania i przygotowanych potraw uczynić prawdziwą sztukę. Ponadto dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które umożliwiają przyrządzania potraw w różnych kulturach kulinarnych i dostosowanych do różnych okazji.

Praca w tym zawodzie to zazwyczaj praca zespołowa wymagająca umiejętności pracy w grupie, zamiłowania do ładu i porządku.

Miejscami pracy kucharzy są restauracje, bary, gospody, karczmy, jadłodajnie, cukiernie, stołówki, szpitale, sanatoria, domy wypoczynkowe. Kucharze, ze względu na wiedzę, umiejętności i uprawnienia, chętnie widziani są w zakładach produkcyjnych branży spożywczej. Mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- przechowywania żywności,
- sporządzania potraw i napojów,
- wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

W zawodzie kucharz realizowana jest kwalifikacja:

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów:
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
- język obcy ukierunkowany zawodowo,
- kompetencje personalne i społeczne.

Nauka w zawodzie kucharz trwa 3 lata. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, podchodząc do zdania egzaminu z drugiej kwalifikacji, a także można przystąpić do egzaminu maturalnego.