Plakat - Polska Walcząca

Dziś, tj. 1 sierpnia 2020 r., przypada 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstanie  było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Kierownictwo Armii Krajowej liczyło, że zdoła samodzielnie wyzwolić Warszawę, zanim uczyni to Armia Czerwona, i w ten sposób wzmocni pozycję rządu RP na uchodźstwie, co pozwoli powstrzymać planowaną przez Stalina sowietyzację Polski

Powstanie Warszawskie zakończyło się klęską. Zginęło około 200 tysięcy uczestników zrywu (żołnierzy i cywilów), a lewobrzeżna część Warszawy została całkowicie zrujnowana. Za rozmiar tej tragedii odpowiedzialni są zarówno hitlerowcy, którzy dokonali aktu zemsty na Polakach, jak i wojska Stalina, które celowo zaprzestały na czas powstania swej ofensywy i nie udzieliły pomocy powstańcom.

Przez wzgląd na liczbę ofiar i ogromne straty materialne kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu powstania pozostaje wciąż dyskusyjna, ale niewątpliwie godny najwyższego szacunku i uznania jest heroizm często bezimiennych żołnierzy i cywilów, którzy poświęcili swe życie dla dobra ojczyzny.

Pomoc finansowa dla powstańców warszawskich w trudnym czasie epidemii. To główny cel kolejnej edycji akcji  „BohaterON - włącz historię”. Akcja rozpocznie się w dniu 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, pierwszego sierpnia. W ramach akcji po raz piąty, każdy kto chce uhonorować uczestników Powstania Warszawskiego, będzie mógł do nich wysłać za pośrednictwem strony www.bohateron.pl kartkę, która w tym roku po raz pierwszy już nie tylko łączy pokolenia, ale również pomaga. Wysłane w ten sposób kartki zostaną wydrukowane i po zakończeniu akcji przekazane adresatom w formie tradycyjnej. Akcja wysyłania kartek potrwa od 1 sierpnia do 2 października - dnia w którym 76 lat temu zakończyło się Powstanie Warszawskie.

Zapraszam do wzięcia udziału w akcji.
Edward Słomski - opiekun SU