Świadectwo ukończenia szkoły

W dniu dzisiejszym pożegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia.
Dziś po raz ostatni przekroczyliście progi naszej szkoły. Zamknęły się za Wami drzwi, ale otwiera się świat. Przed Wami nowe wyzwania i nowe drogi. Życzymy Wam zdobywania dalszych kwalifikacji na ciągle zmieniającym się rynku pracy oraz powodzenia w dalszym życiu osobistym i zawodowym.

Samorząd Uczniowski